Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.superpower.pl

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.superpower.pl jest Super Power Spółka z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Ogrodowa 16, o kapitale zakładowym 50.000 zł., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000038762, NIP 534-19-85-749, Regon 013042244.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Informacje w formularzach.

2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego.

3. Dane osobowe.

Otrzymane dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie upoważnione przez Administratora osoby.

Każdy Użytkownik, po przekazaniu danych osobowych ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Operator Serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub kiedy dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

5. Newsletter

Newsletter wysyłany jest przez Operatora Serwisu po uzyskaniu zgody Użytkownika. Treści zawarte w wysyłanych wiadomościach dotyczą wyłącznie oferty Super Power Sp. z o.o.

6. Kontakt

Wszelkie sugestie dotyczące ochrony prywatności oraz danych osobowych proszę zgłaszać na adres info@superpower.pl

Z nami zabłyśniesz w Towarzystwie

fajerwerki sklep - enjoy the show