Można strzelać czy nie, szkodzą czy nie szkodzą? – Czyli jak Naprawdę jest z tymi fajerwerkami….

Fajerwerki to ulubiona część scenariusza imprez masowych, pokazów, ważnych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Uwielbiają je dzieci i dorośli. Kolorowe rozbłyski na niebie w sylwestrową noc dzielą nasze życie na kolejny rok. Jednak w ostatnim czasie powstało wiele krzywdzących opinii i nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez osoby i instytucje przeciwne pokazom pirotechnicznym. Warto przeanalizować zasadność tych opinii i wyrobić sobie własny pogląd.

Nieprawdą jest, że fajerwerki można sprzedawać wyłącznie w okresie poprzedzającym Sylwestra

Fajerwerki objęte unijnymi certyfikatami bezpieczeństwa, posiadające symbole CE – dopuszczone są do obrotu w całej Europie i przez okrągły rok. Tym samym, jako certyfikowane artykuły przemysłowe mogą być sprzedawane także w Polsce bez ograniczeń sezonowych. Dlatego wszelkie próby ograniczania sprzedaży fajerwerków do określonych terminów czy nakładanie mandatów na sprzedawców są niezgodne z obowiązującym prawem. Próby takie podejmują lokalne władze samorządowe ingerując w popyt i ograniczając podaż fajerwerków na terenie pod swoją administracją.

Poniżej znajduje się link zawierający treść ekspertyzy prawnej wykonanej na zlecenie Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki. Przedmiotem ekspertyzy jest ocena prawna szczegółowych przepisów porządkowych wprowadzanych przez organy samorządu gminnego w postaci zakazów lub ograniczeń warunków sprzedaży detalicznej wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku przez osoby cywilne. Dokument omawia  aspekt prawny stosowania wyrobów pirotechnicznych także podczas organizacji widowisk i pokazów pirotechnicznych.

https://www.superpower.pl/przepisy/ekspertyza_prawna_prof_ziemski.pdf

Ważne: Na terenie prywatnym zawsze mamy prawo używania fajerwerków. Jedynym ograniczeniem jest bezpieczeństwo i stosowanie się do zasad dobrego sąsiedztwa. Jeżeli organizator pokazów fajerwerków spełnia wszystkie wymagania dot. bezpieczeństwa imprez z użyciem pirotechniki organ administracji samorządowej nie może nie wydać zgody na jej organizację.

http://www.superpower.pl/przepisy/opinia_prawna_kancelaria_wojan.pdf

Nieprawdą jest, że fajerwerki oddziałują negatywnie na środowisko naturalne

Nowoczesne fajerwerki są obojętne dla środowiska i nie zawierają szkodliwych dla niego składników. Pokazy fajerwerków organizowane w sposób odpowiedzialny pozwalają również na wysyłanie wczesnych ostrzeżeń w kierunku dzikich zwierząt.

http://www.superpower.pl/przepisy/ekspertyza_instytut_20181107_pl.pdf

http://www.superpower.pl/przepisy/orzeczenie_inspektorat_20160531_pl.pdf

http://www.superpower.pl/przepisy/opinia_polasek_20160620_pl.pdf

Nieprawdą jest, że fajerwerki przyczyniają się do degradacji zabytków

Kolejna teza niezgodna z prawdą dotyczy wpływu fajerwerków na stan zabytkowych obiektów w miastach. Poniżej ekspertyza dementująca podobne opinie:

http://www.superpower.pl/przepisy/pomiary_drgan_olsztyn.pdf

Nieprawdą jest, że inne państwa wycofują się z pokazów fajerwerków

Sztuczne ognie od momentu ich wynalezienia towarzyszą człowiekowi w najważniejszych wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Wbrew opiniom rozprowadzanym w Polsce ani Europa ani Świat nie rezygnują z fajerwerków. Spektakularne pokazy sztucznych ogni zachwycają we Francji, USA czy Chinach. I nikt nie dąży do ich zakazywania.

Z nami zabłyśniesz w Towarzystwie

fajerwerki sklep - enjoy the show

Similar Posts

Comments are closed.