Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej

Szanowni Państwo,

Z uwagi sygnalizowaną przez naszych klientów potrzebę podjęcia działań poprawiających wizerunek branży pirotechnicznej oraz wdrożenia działań blokujących radykalizację przepisów normujących szeroko pojęte obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi widowiskowymi,

firmy Jorge, Super Power oraz Triplex postanowiły powołać do życia Fundację Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Działalność tej Fundacji będzie mieć na celu:

• Rozwijanie świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego użytkowania materiałów pirotechnicznych;

• Upowszechnianie, rozwijanie i promowanie materiałów pirotechnicznych;

• Popularyzację wiedzy na temat materiałów pirotechnicznych oraz ich historii;

• Doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji;

• Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wpływu materiałów pirotechnicznych na środowisko;

• Popularyzację, wspieranie oraz rozwój branży pirotechnicznej;

• Reprezentowanie, ochronę praw i interesów innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji;

• Pomoc w rozwoju pasji osób młodych w celu świadomego kierowania swoim życiem;

• Kontynuowanie tradycji celebrowania okazji przy użyciu materiałów pirotechnicznych;

• Aktywizację społeczną i wspieranie postaw współdziałania i dobrej oraz bezpiecznej zabawy z użyciem materiałów pirotechnicznych.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że w działania mające na celu poprawę wizerunku branży pirotechnicznej chce się włączyć wielu innych importerów i dystrybutorów pirotechniki. Wszystkim nam przyświecają wspólne cele, wychodzimy więc z propozycją

dołączenia do prac Fundacji każdego, kto chce mieć wkład w ten proces. Wszelkie dotacje będą mile widziane – pamiętajmy bowiem, że sytuacja wymaga zjednoczenia się całej branży, w końcu każda z firm, niezależnie od profilu działalności, będzie beneficjentem działań Fundacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Z nami zabłyśniesz w Towarzystwie

fajerwerki sklep - enjoy the show

Cisco 300-209 Demo Free Download

Moreover, this director was responsible for political work before he retired. Huang old broken shoes spoke Two dogs, what are you going to talk to me 300-209 Demo Free Download 300-209 Demo Free Download God is mysterious. xiabook. Download Implementing Cisco Secure Mobility Solutions CCNP Security 300-209 txt http m. xiabook. Cisco 300-209 Demo Free Download The most literary literary website, we don t ask for the most Cisco 300-209 Demo Free Download novels, but the most classic and complete.

Jiacheng warned.Or Cisco 300-209 Demo Free Download the first lunar month three four, police officer Ma police station come to know the people CCNP Security 300-209 s feelings and people s civil and civilians grievances for the people to worry about the people solve the problem, said Bureau of the study, the mahjong Pavilion to the 300-209 Demo Free Download end of the pot. When our family can not but help, we can help, our relationship has been broken up, and my marriage Cisco 300-209 Demo Free Download and destiny have come to an end. Godmother Implementing Cisco Secure Mobility Solutions said I can not be compared with her Hello, she is in his time, is a small setback, life episode, the future is far from impossible. Carrying a picture of a clip sounding goodbye, 300-209 Demo Free Download straight out of the hostel s duty room, small celery son sent him out, put on a happy and carefree look, back Cisco 300-209 Demo Free Download a prayer, but also raised his hands and moved that several fingers. Cisco 300-209 Demo Free Download When the dishes come to business, they come to God, with great taste, sir.Just now I heard that the full service is 500 yuan.

I should earn more if I earn more. You Implementing Cisco Secure Mobility Solutions are still noble and noble. Go on Hear, you, I know that you are dying, I heard your complaints, I understand that you are not dangerous to anyone. CCNP Security 300-209 Demo Free Download On the day of the New York airport, the sky was so light, and when he waved Cisco 300-209 Demo Free Download at the boarding gate, he suddenly Cisco 300-209 Demo Free Download 300-209 Demo Free Download heard a cough that CCNP Security 300-209 his grandmother was familiar with.

Similar Posts

Comments are closed.