Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej

Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej powstała jako odpowiedź na potrzebę podtrzymania dobrego wizerunku branży pirotechnicznej i edukacji zainteresowanych środowisk w kwestii odpowiedzialnego użytkowania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych.

Utworzyły ją podmioty z branżową wiedzą i doświadczeniem, aktywnie działające na rynku – Jorge Fireworks, Triplex oraz Super Power.

Cele Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej

Nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju branży pirotechnicznej oraz zatrzymanie lub spowolnienie spadku obrotów powodowanego dezinformacją panującą na rynku, oraz niechęcią wybranych Urzędów i Organizacji względem wyrobów i materiałów pirotechnicznych.

Cele dodatkowe:

– Rozwijanie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego użytkowania materiałów pirotechnicznych
– Popularyzacja wiedzy na temat materiałów pirotechnicznych oraz ich historii
– Doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji
– Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wpływu materiałów pirotechnicznych na środowisko
– Reprezentowanie, ochrona praw i interesów podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji
– Przygotowanie, udostępnienie stanowisk prawnych oraz śledzenie przepisów prawa regulujących kwestie związane z rynkiem materiałów pirotechnicznych

Jak można pomóc Fundacji?

– Fundacja reprezentuje interesy całej branży pirotechnicznej, dlatego też zależy jej
na ścisłej współpracy z każdym zainteresowanym podmiotem działającym na tym samym rynku. Wspólnie z nią możemy lepiej i skuteczniej podejmować i realizować działania mające na celu wsparcie, ochronę oraz promocję branży. Mamy wspólne cele i założenia, dlatego warto się z nią kontaktować, w celu ustalenia i zaplanowania przyszłych aktywności oraz jak najlepszej strategii komunikacyjnej
– Można również zostać partnerem Fundacji i na bieżąco otrzymywać informacje o jej działaniach! Dzięki temu można wspierać i promować branżę pirotechniczną – każde wsparcie się liczy zarówno merytorycznie, jak i finansowo.

Skontaktuj się :

email: info@fundacjapirotechnika.org
http://www.fundacjapirotechnika.org

Z nami zabłyśniesz w Towarzystwie

fajerwerki sklep - enjoy the show